Boekhouding | 24 January 2023
klanten beheren

Twinfield koppeling met Tribe CRM

Maak je gebruik van Twinfield voor je administratie? Dan bespaart de koppeling tussen Tribe CRM en Twinfield je veel tijd. Fouten die mogelijk ontstaan door het handmatig invoeren van relaties zijn voorgoed verleden tijd. Bovendien worden facturen in Tribe CRM dankzij de uitgebreide integratie ook automatisch aangemaakt in Twinfield.

 1. Welke functionaliteiten heeft de koppeling met Twinfield?
 2. Ik werk met verkooporders in Twinfield, wat betekent dit voor de koppeling?
 3. Hoe activeer ik de koppeling?
 4. Deactiveren en verwijderen van gegevens
 5. Welke data wordt gesynchroniseerd?

1 Welke functionaliteiten heeft de koppeling met Twinfield

De Twinfield koppeling bestaat uit drie onderdelen

 • Relatie synchronisatie
 • Product synchronisatie
 • Factuur synchronisatie

Relatie synchronisatie
Bij het activeren van de koppeling worden in de initiële synchronisatie de klanten en leveranciers uit Twinfield automatisch in Tribe CRM geladen. Hierbij wordt een duplicaten controle uitgevoerd op de bestaande relaties in Tribe CRM. Deze controle wordt uitgevoerd op basis van een uniek ID uit Twinfield. Indien deze niet wordt gevonden wordt er een extra controle uitgevoerd op debiteuren of crediteuren nummer. Indien op basis daarvan geen relatie wordt gevonden, dan vindt er een controle plaats op de volgende velden; organisatienaam, postcode, huisnummer en toevoeging. De inactieve relaties worden niet gesynchroniseerd naar Tribe CRM.

Na de initiële synchronisatie worden nieuwe relaties en wijzigingen in bestaande relatiegegevens automatisch bijgewerkt. Zowel van Tribe CRM naar Twinfield, als andersom. De synchronisatie vindt plaats op basis van het unieke ID in Twinfield .

Een nieuwe klant of leverancier krijgt in Tribe CRM altijd een debiteur- of crediteurnummer. Wanneer je gebruik maakt van Twinfield koppeling, wordt dit nummer overschreven met het debiteur- of crediteurnummer dat door Twinfield wordt toegekend.

Let op: standaard worden alleen klanten gesynchroniseerd tussen Twinfield en Tribe CRM. In hoofdstuk 3 beschrijven we hoe je ook andere relatietypen kan synchroniseren.

Product synchronisatie
De koppeling voorziet ook in de synchronisatie van producten. Net als de relaties worden ook de producten via een twee-weg synchronisatie in beide applicaties gelijk aan elkaar gehouden. Hierbij wordt de controle op duplicaten uitgevoerd op het ID van Twinfield.

Factuur synchronisatie
We gaan ervan uit dat je facturen maakt en verstuurt vanuit Tribe CRM. Als een factuur de status Verstuurd heeft in Tribe CRM en nog geen extern connector ID, wordt deze automatisch als verkoopboeking gesynchroniseerd naar Twinfield. Op deze manier heb je een openstaande post in Twinfield staan die wacht op betaling. Na betaling kun je de status van de factuur aanpassen in Tribe CRM of in Twinfield. In beide gevallen zal automatisch de status worden bijgewerkt.

2 Ik werk met verkooporders in Twinfield, wat betekent dit voor de koppeling?

Verkooporders in plaats van facturen

In Tribe CRM maken je standaard gebruik van facturen. Om de synchronisatie met de verkooporders in Twinfield tot stand te brengen is het noodzakelijk in Tribe CRM de activiteit ‘Verkooporder’ te activeren.

 1. Open de configuratie
 2. Navigeer naar de activiteiten
 3. Deactiveer de activiteit factuur door het schuifje uit te zetten
 4. Activeer de activiteit verkooporder door het schuifje aan te zetten

Je zult zien dat de verschillende factuur knoppen in de applicatie nu zijn vervangen voor de Verkooporder knop. Wanneer een verkooporder in Tribe CRM de status ‘gekoppeld’ heeft wordt deze als verkooporder gesynchroniseerd naar Twinfield. Daarnaast wordt het verkooporderdocument ook toegevoegd in Twinfield.

3 Hoe kan ik de koppeling activeren?

Tip: Voordat je de koppeling in praktijk in gebruik gaat nemen, kan je deze eerst testen door een test administratie aan te maken in Twinfield​​​. Deze kan je daarna koppelen aan je Tribe CRM (Test) account.

Let op! Staan er al gegevens in je financiële administratie én in je Tribe omgeving? Controleer dan eerst of de juiste debiteur- en crediteur nummers zijn ingevoerd bij de klanten en leveranciers in Tribe CRM. Dit om dubbelingen te voorkomen n.a.v. de initiële import.

 1. Open rechts bovenaan in je scherm de Marketplace.
 2. Ga naar de tab Financieel en selecteer Twinfield.
 3. Activeer de koppeling door op “Activeren” te klikken.
 4. Vul in het pop-up scherm de gebruikersnaam en wachtwoord in van de Twinfield omgeving die gekoppeld moet worden.
 5. Open het tabblad Relaties. Standaard worden de relaties uit Twinfield als klant geïmporteerd in Tribe en worden uit Tribe alleen klanten geëxporteerd naar Twinfield.
 6. Klik op de + knop indien ook andere relatietypen uit Tribe moeten worden geëxporteerd naar Twinfield. Deze relaties worden als debiteur naar Twinfield doorgezet.
 7. Open het tabblad BTW groepen en koppel de juiste BTW groepen(De in Tribe CRM gedefinieerde BTW codes moeten aan de juiste BTW codes in Twinfield worden gekoppeld. Welke BTW codes gekoppeld moeten worden is afhankelijk van het land van het bezoekadres van je eigen organisatie.).
 8. Open het tabblad Grootboekrekening en koppel de juiste grootboekrekeningen
 9. Open het tabblad Overige instellingen. Activeer het schuifje leveranciers synchroniseren indien de leveranciers in Twinfield, als leverancier moeten worden geïmporteerd in Tribe.
 10. Selecteer bij te koppelen factuur e-mailadres welke mailadres uit Twinfield moet worden overgenomen als financieel mailadres in Tribe. Dit kan het e-mail adres zijn dat in Twinfield bij het factuuradres van de relaties staat ingevoerd. De andere mogelijkheid is het e-mail adres uit de factuur instellingen bij de relatie. Twinfield staat hier meerdere e-mailadressen toe, in Tribe is dit één mailadres. Wanneer je voor deze instelling kies, zal altijd het eerste mailadres uit Twinfield worden gesynchroniseerd.
 11. Na activatie wordt direct de initiële synchronisatie gestart van Twinfield naar Tribe CRM. Afhankelijk van de grootte van je administratie, kan dit enige tijd duren.

Let op: In Twinfield is het mogelijk zelf dimensies te definiëren. De koppeling gaat ervan uit dat dimensie 1300 wordt gebruikt voor de debiteurenrekening, deze is noodzakelijk voor een goede werking van de koppeling.

4 Deactiveren en verwijderen van gegevens

Na verloop van tijd is het natuurlijk mogelijk dat je relatie- of productgegevens moet opschonen.

Verwijderen van gegevens

Als je gegevens uit Tribe verwijderd, dan is het belangrijk om te weten dat de koppeling nooit gegevens zal verwijderen uit Twinfield.  Andersom is dit ook het geval. Wanneer je gegevens uit Twinfield verwijdert, worden deze gegevens nooit uit Tribe CRM verwijderd.

Deactiveren van gegevens

Wanneer je een relatie in Twinfield deactiveert wordt deze in Tribe CRM op dit moment nog niet verwerkt met de status ‘voormalig’. De relatie blijft nog actief.

Wanneer je in Twinfield een product deactiveert dan wordt deze in Tribe CRM verwerkt met de status ‘inactief’. Deze actie wordt vrijwel direct bijgewerkt in Twinfield.

5 Welke data wordt gesynchroniseerd?

De volgende velden uit Tribe CRM worden gesynchroniseerd.

Organisaties:

In Twinfield is het, net zoals in Tribe, mogelijk drie verschillende vast te leggen, bezoek-, post- en factuuradres. Deze adressen worden één op één overgenomen naar Tribe.

Daarnaast is het in Twinfield mogelijk, bij alle drie de adressen, ook overige gegevens vast te leggen, zoals telefoon, mailadres, BTW nr. en KvK nr.. In Tribe kennen we maar één veld voor deze gegevens. Daarom worden alleen de overige gegevens gesynchroniseerd van het standaard adres in Twinfield.

Twinfield Tribe CRM
Naam Organisatienaam
Website Website
Nummer Debiteurnummer
Factuuradres Factuuradres
Postadres Postadres
Bezoekadres Bezoekadres
E-mailadres (standaard adres) E-mailadres
Telefoonnummer (standaard adres) Telefoonnummer
BTW-nummer (standaard adres) BTW-nummer
KvK-nummer (standaard adres) KvK-nummer *
Banknaam Banknaam
BIC BIC
IBAN IBAN
E-mailadres voor facturering (alleen eerste adres) ** Financieel e-mailadres
E-mailadres van factuuradres ** Financieel e-mailadres

* Het Kvk-nummer wordt alleen gesynchroniseerd indien de KvK module is Tribe CRM is geactiveerd.

** Afhankelijk van de instelling bij het activeren van de koppeling.

Persoon:

In Twinfield is het mogelijk drie verschillende vast te leggen, bezoek-, post- en factuuradres. In Tribe kennen we voor een particuliere klant standaard het privé adres. Daarom synchroniseren we van personen alleen het factuuradres vanuit Twinfield naar Tribe.

Twinfield Tribe CRM
Naam Voornaam, tussenvoegsel, achternaam
Website Website
Nummer Debiteurnummer
Factuuradres Privé adres
Telefoonnummer (factuur adres) Privé telefoonnummer
Banknaam Banknaam
BIC BIC
IBAN IBAN
E-mailadres voor facturering (alleen eerste adres) * Privé e-mailadres
E-mailadres van factuuradres Privé e-mailadres

Producten:

Twinfield Tribe CRM
Code Code
Naam Naam
BTW BTW
Prijs excl. BTW Verkoopprijs