Widgets | 17 March 2023
klanten beheren

Hoe maak je zelf een widget aan?

Introductie

Widgets helpen je enorm in je dagelijkse werkzaamheden. In verschillende typen widgets staat de voor jou belangrijke informatie duidelijk weergeven. Daardoor kan je direct actie ondernemen op zaken die voor jouw organisatie belangrijk zijn. In het artikel ‘Wat zijn widgets?’ heb je al het één en ander kunnen lezen over de widgets in Tribe CRM. Zo weet je inmiddels dat er een standaard widget bibliotheek is. Als beheerder van Tribe CRM kan je zelf widgets maken. Je medewerkers vinden deze widgets daarna terug in de widget bibliotheek.

 

 1. Hoe maak je een nieuwe widget aan?
 2. Welke type widgets zijn er?
 3. Enkele praktijkvoorbeelden

1 Hoe maak je een nieuwe widget aan?

Wat voor widget wil je maken? Je startpunt voor het maken van een widget is afhankelijk van de informatie die je wilt zien. Wil je een salesforecast widget, dan begin je bij de verkoopkans. Wil je een widget waar productinformatie instaat, dan begin je bij de producten. Op elk onderdeel in Tribe CRM kun je widgets toevoegen en zijn widgets beschikbaar die je kunt hergebruiken.

Wanneer je een widget wil maken, volg je de volgende stappen:

 1. Navigeer naar het onderdeel waarop je de widget wil toevoegen door naar configuratie te gaan.
 2. Klik op Activiteiten.
 3. Klik op de betreffende activiteit  (project, verkoopkans, factuur, e.d.).

Een widget aanmaken in Tribe CRM

4. Op het tabblad widgets vind je alle beschikbare widgets.

5. Selecteer de widget die je als basis wil gebruiken of klik op +nieuwe widget om een totaal nieuwe widget te maken.

6. Geef je widget een duidelijke naam. Wanneer je een bestaande widget hebt geselecteerd, klik je rechts onderin het scherm op opslaan als nieuwe widget (er wordt een exacte kopie opgeslagen met dezelfde naam).

Je hebt nu twee opties om de widget samen te stellen c.q. aan te passen:  Filter en SegmenteringFilter: Of je een filter nodig hebt, is afhankelijk van de gegevens die je in de widget wilt tonen. Als je bijvoorbeeld een overzicht wilt hebben van alle lopende projecten, dan heb je een filter nodig. Het filter zorgt ervoor dat de afgesloten projecten niet in de widget worden getoond. Je filtert in dit geval op de fase van een project. In ons voorbeeld hebben we een widget gemaakt van alle lopende projecten waarvan de stad van het bezoekadres Amsterdam is. Segmentering: Het segment zorgt ervoor dat de informatie in je widget wordt getoond op basis van het voor jouw belangrijke veld. Nog een keer het voorbeeld van alle lopende projecten. Zonder segmentering krijg je een lange lijst te zien van alle lopende projecten. Door een segment toe te voegen op basis van het veld eigenaar wordt de lange lijst met projecten nu onderverdeeld in projecten per medewerker.

Filteren en segmenteren in widget in Tribe CRM

8. Sla de widget op en voeg deze toe aan je dashboard.

Je eigen widget toevoegen aan het Dashboard in Tribe CRM

2 Welke type widgets zijn er?

Afhankelijk van het soort informatie dat je wilt tonen in je widget, heb je de keuze uit een aantal verschillende typen widgets. De typen widgets betreft de manier waarop je gegevens visueel worden weergegeven. Informatie zoals je verkooppijplijn wordt immers een stuk duidelijker als je dit in een zogenaamde funnel widget toont, dan wanneer je deze in een lijst toont.

De verschillende typen widgets zie je terug bij de segmentering.

 • Lijst: de gegevens worden onder elkaar in een lijst getoond.
 • Tegels: in de tegels worden de aantallen getoond van het gesegmenteerde veld. Zoals de aantallen lopende projecten per medewerker.
 • Cirkeldiagram: Geeft een verdeling van de gegevens weer. De taartstukken worden verdeeld op basis van het gesegmenteerd veld.
 • Staafdiagram: op de x-as wordt het gesegmenteerde veld toegevoegd. Op de y-as de aantallen.
 • Grafiek: op de x-as wordt het gesegmenteerde veld toegevoegd. Op de y-as de aantallen.
 • Funnel: De gegevens worden in een trechter weergegeven. Via de funnel is duidelijk inzichtelijk in welke fase de verkoopkansen zich bevinden en de potentiële omzet die hiermee gemoeid is.

​Alle typen widgets geven je nog een extra functie, namelijk de kolomweergave of een bucket weergave. Een kolom weergave wordt opgebouwd op basis van het segment dat je hebt toegevoegd. In het eerder genoemde artikel ‘Wat zijn widgets’ vind je een voorbeeld van de bucket weergave.

3 Enkele praktijkvoorbeelden

Nu is het tijd om zelf een widget ‘te bouwen’. Om je een eindje op weg te helpen, geven we je een aantal voorbeelden uit de praktijk. Deze kan je nabouwen of zelf aanpassen. Wanneer je met widgets aan de slag gaat, is het ook handig om eerst even het artikel  ‘de opbouw van Tribe CRM’  te lezen. Hier vind je meer achtergrondinformatie over de opbouw van Tribe en het veld selectie scherm.

Lopende projecten per medewerker

Voor deze widget begin je op het widget tabblad in het onderdeel projecten (te benaderen via configuratie).

 1. Wanneer je de standaard widget lopende projecten als basis gebruikt heb je direct de juiste filtering.
 2. Bij de segmentering klik je op de + knop en navigeert in de linker kolom naar het veld eigenaar.
 3. Selecteer nu de tegel widget voor een duidelijk overzicht.
 4. Gebruik de knop opslaan als nieuwe widget. Pas daarna de naam aan en sla deze op.

Voorbeeld van een widget toevoegen in Tribe CRM

Actieve klanten per status

Voor deze widget begin je op het widget tabblad in het onderdeel klanten (via configuratie).

 1. Kies voor de optie + Nieuwe widget.
 2. Klik op de + knop in de filter en selecteer het veld voormalig, daarna de waarde is gelijk aan en schuifje blijft grijs (niet actief). Op dit manier krijg je alleen de actieve klanten en worden de niet actieve klanten uit je widget gefilterd.
 3. Bij de segmentering klik je op de + knop en navigeer je in de linkerkolom naar het veld status.
 4. Selecteer nu de tegel widget voor een duidelijk overzicht.
 5. Pas de naam aan en sla deze op.

Voorbeeld van een widget toevoegen in Tribe CRM