Sales | 23 October 2020
klanten beheren

Hoe voeg ik nieuwe producten toe?

Introductie

We maken in verschillende activiteiten (zoals de verkoopkans, projecten, abonnementen en facturen) gebruik van producten en productregels. De productregels zijn de basis voor je offertes en facturen. Je kunt eenvoudig je productenboek inrichten en uitbreiden en vervolgens bij het opmaken van je offerte of factuur je bestaande producten selecteren.

In dit artikel lees je hoe je nieuwe producten toevoegt aan je database.

Hoe voeg ik nieuwe producten toe?

Je producten leg je vast in de configuratie. Klik daarna in het menu op producten.

Productgroepen

Begin eerst met het vastleggen van de verschillende productgroepen. Op deze manier creëer je meer overzicht in je producten en kan je eventueel ook rapportages (widgets) maken op basis van  productgroepen. Het analyseren van elke groep of het vergelijken van groepen kan dienen als belangrijke stuurinformatie.

Producten
Leg daarna al je producten vast door op de knop + product  te klikken. Klik daarna op Opslaan en openen om alle beschikbare velden terug te zien. De meeste velden spreken voor zich.  Toch even een kleine toelichting bij een aantal velden:

  • Herhaling: Wanneer je gebruik maakt van de abonnementen module is het belangrijk om ook de herhalingsfrequentie van een product in te geven, bijvoorbeeld maandelijks, jaarlijks etc. Dit is noodzakelijk voor de berekening van het product op de factuur.
  • Grootboekrekening: Wanneer je gebruik maakt van een financiële koppeling zoals bijvoorbeeld Exact Online of Snelstart, dan wordt dit veld automatisch gevuld met de waarde uit het boekhoudpakket.
  • Voorraad: Dit veld wordt automatisch gevuld wanneer je gebruik maakt van de koppeling met Exact Online Handel.

De schuifjes onder de sectie Instellingen:

  • Deelbaar: zet dit schuifje aan wanneer je met bijvoorbeeld halve of anderhalve eenheden wilt werken.
  • Prijs wijzigbaar: zet dit schuifje aan wanneer de gebruiker bij het invoeren van de verkoopkansregel de prijs van het product mag aanpassen ten opzichte van de standaardprijs.
  • BTW wijzigbaar: Zet dit schuifje aan wanneer de gebruiker bij het invoeren van de verkoopkansregel het BTW % van het product mag aanpassen ten opzicht van de standaard inrichting van het product.
  • Omschrijving wijzigbaar: Zet dit schuifje aan wanneer de gebruiker bij het invoeren van de verkoopkansregel de omschrijving van het product mag aanpassen ten opzicht van de standaard omschrijving van het product.