New features & changes | 31 May 2023

Kleuren in agenda op basis van taak- en afspraaktype

In de agenda kun je nu een duidelijk onderscheid maken tussen verschillende typen taken of afspraken.

Onderstaande functionaliteit is beschikbaar voor de activiteiten:

  • taak
  • afspraak

In de activiteit afspraak is een nieuwe keuzelijst beschikbaar afspraak type. Deze was al beschikbaar voor de activiteit taak.

De beheerder van Tribe kan de waarden van beide keuzelijsten zelf onderhouden in de configuratie. Bij iedere waarde is het nu mogelijk een standaard kleur in te stellen.

De kleuren van de afspraken en taken worden in de agenda getoond o.b.v. de ingestelde kleuren.

Let op: de kleuren worden niet gesynchroniseerd van en naar externe agenda’s.