Release notes | 18 September 2023

Week 37 – 2023

Nummer Omschrijving Toelichting
PI202100856 Foutmelding geven bij activeren urenregistartie zonder relatie Niet meer mogelijk om een afspraak/taak op te slaan zonder relatie en met urenregistratie,
PI202300282 Debiteurnummers ook bij andere relatietypen dan klant In de debiteurnummerdefinitie is het nu mogelijk een keuze te maken voor de relatietypen waar het nummer voor van toepassing is.
PI202300492 Exportfunctie in layout editor Te gebruiken in portalen
PI202300502 Webhook stoppen na mislukte pogingen Indien een webhook meerdere keren niet correct afgehandeld wordt op het webhook endpoint dan wordt de webhook gedeactiveerd. Dit gebeurt bij meer dan 100 mislukte webhooks in 24 uren tijd.
PI202300516 Facturen niet verstuurd door ontbreken abonnement factuur email adres Factuur wordt aangemaakt met fase concept en pas op verstuurd gezet wanneer er een mail is gestuurd. Wordt de mail activiteit niet aangemaakt dan blijft de factuur op fase concept
PI202300551 Naam van download bestand Bij het downloaden van een bibliotheek bestand dan krijgt de download de naam die je zelf aan het bestand hebt gegeven in de bibliotheek.
PI202300553 Waarschuwing bij upgrade naar Creator Waarschuwing toegevoegd als in een geactiveerd account van normale licentie naar creator wordt gewisseld. 
PI202300576 campagne staat direct op 100% Spam protection is die aanstaat vanuit eigen domein checkt alle uitgaande links waardoor deze op aangklikt staan. 
PI202300587 Caching van veldgroep formules (Setting) Op het moment dat de zichtbaarheid conditie van een veldgroep werd aangepast, werd de cache in de api nodes niet correct biijgewerkt.