Release notes | 21 August 2023

Week 33 – 2023

Nummer Omschrijving Toelichting
PI202100795 Aanmeldscherm personaliseren voor portaal – white label Aanmeld- en wachtwoord vergeten scherm zijn aangepast voor white label portalen
PI202200608 Widget tegels toont verkeerde lijstweergave Probleem trad op bij het selecteren van een type in het filter en het gebruik van buckets op een ander type
PI202300218 Concept factuur wordt niet automatisch geopend Een concept factuur wordt nu weer direct geopend op het scherm na aanmaken.
PI202300224 Evenement/werkbon in agenda i.c.m. 365 agendakoppeling Het deactiveren van het tonen in agenda schuifje in een evenement/werkbon/taak werd niet doorgevoerd in de 365 agenda
PI202300225 mail button werkt niet Eigen e-mail veld bij betrokkenen en projectleden.
PI202300305 Iconen voor lijsten bij notities zijn identiek Voor de opsommingslijsten worden nu verschillende iconen benut.
PI202300322 KvK koppeling, inactive bedrijven verbergen Standaard worden nu alleen actieve relaties getoond. Ook een switch toegevoegd, zodat je alsnog de inactieve (ook) kan tonen.
PI202300365 ‘Als gelokaliseerd’ item toevoegen in portaal Vertaalfunctie toegevoegd
PI202300403 HTML/script injectie geblokkeerd Extra validatie is toegevoegd om HTML / script injectie in email en facturen te voorkomen.
PI202300404 Session token in URL Voor een betere veiligheid wordt het sessie token niet meer in de url opgenomen maar altijd in een header
PI202300413 Debug informatie verborgen In specifieke gevallen werd bij een fout debug informatie getoond, deze informatie wordt nu vanwege veiligheid verborgen
PI202300458 preview in configuratie van word sjabloon voor document activiteit sjabloon preview scherm toegevoegd.
PI202300479 HTTP Compressie / BREACH Aanpassing in de HTTP compressie zijn gemaakt om een Breach aanval te voorkomen.
PI202300495 Kaartweergave toont adresgegevens niet en dus ook niet in de kaart zichtbaar Bij activeren van Google maps koppeling worden nu alle bestaande adressen voorzien van een geo locatie.
PI202300515 Maps integratie toont niet alles Alleen de eerste 50 records werden getoond in de weergave. Knop alles laden toegevoegd.
PI202300531 Cursuspack email sturen werkt niet caching issue
PI202300532 Dubbele resultaten in weergave Optimalisatie weergave als er verwijzing zijn naar 1 op meer waarden in kolommen om dubbele te voorkomen
PI202300545 Bestand iconen worden niet meer getoond Inlining van images aan vanuit create-react-app. Onder de 10000 bytes werden ze als ‘data://{HEX}’ inlinen