Release notes | 25 maart 2024

Week 12 – 2024

Nummer Omschrijving Toelichting
PI202400175 Aanmaken contactpersoon resulteert aanmaken medewerker Een nieuw aangemaakte contactpersoon werd standaard gekoppeld aan de vorige relatie van de activiteit
PI202400178 Productregels extra omschrijving / volgorde niet aan te passen Wanneer het een regel van een subscription is dan mag deze aangepast worden als deze gefactureerd is.
PI202400216 Sortering medewerkers planning verspringt Alle sorteringen op tekst velden zijn caseinsensitive gemaakt
PI202400229 Filter op uursoort in urenregistratie wordt niet geladen Filter is ingesteld op het veld Uursoort van entitieitType UrenRegistratie