Release notes | 25 March 2024

Week 10 – 2024

Nummer Omschrijving Toelichting
PI202100615 Log van automation AutomationActivation toegevoegd aan audit trail. AutomationActivation wordt niet meer verwijderd by handmatig deactiveren, hierrdoor blijft de log beschikbaar na deactiveren. Automations table verdeeld in 3 segmenten:
1. Gedeactiveerd met reden (foutmelding) & Gedeactiveerd door gebruiker.
2. Log toegevoegd als automation wordt geactiveerd of gedeactiveerd.
3. Wijzingshistorie tab toegevoegd met wijzigingen van specificaties, opent vergelijkings-viewer met “voor” en “na”
PI202100758 Meerdere mailboxen koppelenĀ  (outlook plugin aanpassing) Mails uit algemene mailboxen kunnen nu ook via de outlook addin worden gearchiveerd.
PI202300359 Veld in visitekaartje getoond ook als er geen rechten voor zijn (in rol) Velden in het visitekaartje zijn verborgen indien er geen rechten voor zijn.
PI202300837 Werkbon wordt niet in ageda van werkbonleden getoond Werkbonleden zien nu ook de afspraak in de agenda.
PI202400032 Werkbonleden zien geen agendaitem Werkbonleden zien nu ook de afspraak in de agenda.
PI202400078 Yuki kan niet worden geactiveerd Connector disconnect nu correct, als er authenticatie problemen zijn. Wanneer de initiele sync nog niet heeft gelopen doet de incremental sync niets (Bijv: niet geconfigureerde connectors) de interval veranderd naar elke 60 minuten
PI202400132 Filter in widgets wordt niet behouden De gekozen filter verdween bij swicthen tussen dashboards.
PI202400151 Fout in onthouden laatst gekozen tabblad Het laatst gekozen tablad wordt goed onthouden, echter wanneer het laatst gekozen tablad niet bestaat in een andere relatie/activiteit soort dan werd een lege pagina getoond. Hij opent nu de activiteiten tab.
PI202400166 Extra omschrijving gefactureerde productregels mist opmaak De extra omschrijving van gefactureerde productregels in een abonnement werden niet goed weergeven. 
PI202400173 Als-dan vergelijk in onderwerp sjabloon geeft foutmelding Foutmelding indien een als dan vergelijking werd toegevoegd in het onderwerp van een mailsjabloon
PI202400185 Filter op veld prijslijst werkt niet Filter instellen op het veld prijslijst op klantniveau werkt niet.
PI202400186 UBL SI IBAN en BIC info opnemen IBAN en BIC info opgenomen in UBL in de PaymentMeans sectie
PI202400202 Verwachte orderdatum wijzigt via API Wanneer je via de API een verkoopkans wijzigt die de fase ‘gewonnen’ heeft, dan wijzigt de verwachte orderdatum alleen wanneer de fase eerst iets anders was dan gewonnen.
PI202400208 Kleuren niet juist opgehaald in agenda Wanneer je bij een bepaalde taakfase (keuzelijst taaktype) een kleur toevoegde dan werd de kleur na een refresh van de browser weer teruggezet op de standaard blauwe kleur.