New features & changes | 15 June 2023

Notities als favoriet instellen

Belangrijke notities zijn nu als favoriet in te stellen zodat ze direct te zien zijn in de tijdlijn.

 

Notities worden altijd onderin de tijdlijn getoond, onder de gereedstaande items. Het is nu mogelijk een notitie als favoriet in te stellen. Hierdoor wordt dit item ook boven in de tijdlijn getoond. Het instellen van favorieten doe je via het hart icoon in de notitie.

 

 

Iedere gebruiker kan een notitie als favoriet instellen. Een gebruiker kan alleen eigen favorieten weer als favoriet verwijderen. Een beheerder kan ook favoriete notities van andere gebruikers als favoriet verwijderen.