Release notes | 30 August 2022
klanten beheren

Week 34 – 2022

Nummer Omschrijving Toelichting
PI202200096 Standaardwaarde keuzelijst werkt niet vanuit pack De standaardwaarde van een keuzelijst wordt gevuld als je het veld op het aanmaakscherm toont.
PI202200397 Eigen entiteiten tonen bij samenvoegen Bij het samenvoegen van dubbele relaties wordt nu ook rekening gehouden met gekoppelde eigen entiteiten.
PI202200460 Samenvoegen van betrokkenen binnen een project Bij het samenvoegen van dubbele relaties wordt nu ook rekening gehouden met de betrokkenen in een project.
PI202200526 Betalingen worden niet verwerkt Er zijn nog aanpassing doorgevoerd om de betaling synchronisatie met Exact Online te optimaliseren.
PI202200560 Periode veld gegevens worden niet opgeslagen Aanpassing van het aantal en de periode in een periode veld werd niet automatisch opgeslagen. Opslaan wordt nu uitgevoerd bij verlaten van het veld.
PI202200582 Filter in resourceplanner planbare items De filtering in een planbaar item in de resoureplanner werkte niet, dit is nu aangepast.
PI202200584 Widget per 2 weken per dag nieuwe filtering in timesheet met een periode van 2 weken, per dag 1 kolom met totaal aantal uren.
PI202200588 Klantgegevens ophalen op accorderingspagina Klantgegevens van particulieren ophalen op accorderingspagina 
PI202200589 Kolomkoppen schijnen door module dialoog In de module dialoog van de licentie pagina schenen de kolommen van de onderliggende pagina door de dialoog.
PI202200592 Heading block in sjabloon werkt niet goed Aanpassing gedaan voor heading blok in de font sizes
PI202200599 Veld code toevoegen aan sjablonen Veld code toegevoegd aan sjablonen zodat dit gebruikt kan worden in automations i.c.m. packs.
PI202200605 Synchronisatie betaalstatus Snelstart Bij de betaalsynchronisatie met Snelstart wordt nu rekening gehouden met afrondingsverschillen bij bepalen van de status.