Release notes | 12 July 2022
klanten beheren

Week 26-2022

Posted on 12 July 2022, 15:47

Nummer Omschrijving Toelichting
PI202200476 Melding van blokkeer automation doorgeven in webformulier Indien een webformulier door een blokkeer automation als niet correct werd beoordeeld volgde een generieke melding aan de gebruiker. De gebruiker kon hiermee niet achterhalen wat er fout was in de ingevulde gegevens. Het webformulier is nu aangepast dat de melding bepaald in de blokkeer automation ook aan de gebruiker wordt getoond.
PI202200479 Opsommingstekens verdwijnen in sjabloon De stijl benut voor de opsommingstekens in HTML bevatte een onjuiste opmaak. Hierdoor werden de tekens verwijderd uit de HTML opmaak bij het tonen van het samengevoegde sjabloon. De opmaak van de opsommingstekens is aangepast.
PI202200478 Tekst operatie kleine letters Het is nu mogelijk om in filters (bv in automations) teksten in kleine letters te plaatsen om te vergelijken. hierdoor speelt hoofdletter gebruik geen rol in de vergelijking.
PI202101238 Koppelingen verbergen in details  Voorheen werden velden die voorkwamen uit een koppeling tussen twee entiteiten altijd in de details getoond. Dit is nu instelbaar in de configuratie.
PI202100850 Koppelingsveld niet tonen bij aanmaken Velden die ontstaan uit een koppeling kunnen nu wel/niet zichtbaar worden gemaakt in het aanmaak dialoog van een record.
PI202100965 Volgorde velden in details in kunnen stellen  De velden die ontstaan vanuit een koppeling tussen entiteiten kunnen nu ook gesorteerd worden.
PI202200437 Tab van koppeling verbergen  Mogelijkheid tot het verbergen van een koppelingen tabblad in een entiteit