Release notes | 23 May 2023
klanten beheren

Week 20 – 2023

Nummer Omschrijving Toelichting
PI202300012 Domeinen vrijgeven Indien een omgeving verwijderd wordt, worden de domeinen gekoppeld voor mail ontkoppeld.
PI202300170 KvK koppeling zet organisatie niet op voormalig Organisaties worden nu als voormalige gemarkeerd na verwijderen via KvK koppeling
PI202300206 Koppeling niet verwijderen bij deactiveren koppelingen De stappen voor activeren, deactiveren en opnieuw activeren van koppelingen is geoptimaliseerd
PI202300281 Leverancier status verdwijnt uit Exact Online Er zijn aanpassingen gemaakt om de leverancier status te behouden in Exact Online.
PI202300284 Cursus: lesplanning icm vakantie Optie toegevoegd bij het aanmaken van de lessen om geen rekening te houden met vakanties voor de planning.
PI202300285 Cursus: CC/BCC bij verzenden mail Bij het mail van cursus deelnemers kunnen nu ook CC en BCC adressen opgegeven worden.
PI202300295 Opt-out foutmelding Opt out verzoeken gaven in sommige gevallen foutmeldingen, deze foutmeldingen zijn verholpen.
PI202300316 Nieuwe verbinding werkt niet direct getoond in lijst Na toevoegen van een nieuwe verbinding tussen personen was een extra refresh (F5) nodig. Nieuwe verbinding wordt nu direct in de lijst getoond.
PI202300317 KvK import taak geeft fout Aanpassing doorgevoerd in de API koppeling.
PI202300320 Knop + abonnementen niet zichtbaar in activiteiten Toevoegen abonnementen is nu mogelijk onder alle activiteiten