Release notes | 27 March 2023
klanten beheren

Week 12 – 2023

Nummer Omschrijving Toelichting
PI202300006 User provisioning with Azure AD SCIM Synchronisatie van gebruikers van Azure AD naar Tribe.
PI202300183 Vertalingen in automations + abonnement Aantal vertalingen toegevoegd
PI202300198 Export gesegmenteerde widget blijft leeg Export van weergave bleef leeg
PI202300200 Null exception op lege prijs Bij het bepalen van een productprijs ontstond een foutmelding wanneer een prijslijstregel wordt gevonden die voldeed maar waarbij de prijs leeg was gelaten.