New features & changes | 26 oktober 2022
klanten beheren

Privé afspraken in Microsoft 365 koppeling

PI202200707-Privé afspraak 365 connector

Deze week is er een update uitgevoerd aan de Microsoft 365 agenda koppeling met betrekking tot privé afspraken in Outlook. Tot op heden werden privé afspraken uit Outlook, als ‘normale’ afspraak in Tribe getoond. Aangezien dit niet wenselijk is hebben we een aanpassing doorgevoerd waardoor ze ook in Tribe als privé afspraak worden getoond.

Een privé afspraak kan alleen gemaakt worden vanuit Outlook. In de Tribe agenda wordt deze afspraak getoond met het onderwerp privé. De afspraak wordt al grijs blokje getoond en is niet aanpasbaar in Tribe. Een aanpassing van de afspraak dient altijd in Outlook te worden gemaakt.

Privé afspraken in Tribe agenda

Let op: deze functionaliteit is op dit moment alleen beschikbaar voor de Microsoft 365 koppeling.