Release notes | 8 januari 2024

Week 1 – 2024

Nummer Omschrijving Toelichting
PI202300818 Mobiel – Uitlijning gegevens in productregels Op mobiele apparaten worden de waarden in een productregel nu links uitgelijnd.
PI202300822 Productregels onder de details tonen op tablet Op kleinere schermen worden de details binnen een entiteit voortaan in een tabblad getoond waardoor er meer ruimte ontstaat om gegevens weer te geven.
PI202300828 Mobiel – aantal unit aanpassen in productregel Om het opslaan op touch devices intu├»tiever te maken wordt een wijziging in een veld nu zowel automatisch opgeslagen bij het verlaten van een veld, daarnaast wordt een vinkje getoond achter het gewijzigde veld om de wijzing handmatig op te slaan.
PI202300829 Mobiel – toetsenbord i.c.m. keuzelijsten Op touch devices worden keuzelijsten voortaan binnen een dialoog getoond.